2021.10.14 Дэлхийн стандартын өдөр

Баталгаажуулалтын хорооны ээлжит хуралдааны шийдвэрээр “Хаанзаа сервис” ХХК-д олон улсын менежментийн тогтолцооны ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 стандартын баталгаажуулалтын гэрчилгээг олголоо. Цаашид олон улсын стандартыг тасралтгүй сайжруулан зорьсон зорилгодоо…

Continue Reading2021.10.14 Дэлхийн стандартын өдөр

“Хаанзаа сервис” ХХК-д баталгаажуулалтын гэрчилгээ олголоо.

Баталгаажуулалтын хорооны ээлжит хуралдааны шийдвэрээр “Хаанзаа сервис” ХХК-д олон улсын менежментийн тогтолцооны ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 стандартын баталгаажуулалтын гэрчилгээг олголоо. Цаашид олон улсын стандартыг тасралтгүй сайжруулан зорьсон зорилгодоо…

Continue Reading“Хаанзаа сервис” ХХК-д баталгаажуулалтын гэрчилгээ олголоо.

“Түвшин-Энэрэл” ХХК-д баталгаажуулалтын гэрчилгээ олголоо.

Баталгаажуулалтын хорооны ээлжит хуралдааны шийдвэрээр “Түвшин-Энэрэл” ХХК-д Чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2015 (MNS ISO 9001:2016) олон улсын стандарт нэвтрүүлснийг баталгаажуулан гэрчилгээ олголоо. Хэрэглэгчдээ дээдлэн чанартай үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагадаа ажлын амжилт…

Continue Reading“Түвшин-Энэрэл” ХХК-д баталгаажуулалтын гэрчилгээ олголоо.