КЮ СЕРТФ ХХК-ИЙН БОДЛОГО

Захирлын 2020 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/02 тоот тушаалын хавсралт

  • Баталгаажуулалтын үйл ажиллагааг хууль тогтоомж стандартын шаардлагад нийцүүлэн шударга ёс зүйг эрхэмлэн гүйцэтгэнэ. 
  • Менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэгч байгууллагын  сэтгэл ханамж, итгэлийг хүлээснээр үйл ажиллагаагаа тасралтгүй сайжруулж ажиллана.