Үйлчлүүлэгч байгууллагууд

Төв аймгийн Эрдэнэ сумын ЗДТГ

Төрийн захиргаа, төрийн үйлчилгээ

ISO 9001:2015 ЧМТ

(хүчинтэй)

Алтай заяа ХХК

Хувцас үйлдвэрлэл, худалдаа 

ISO 9001:2015 ЧМТ

(хүчингүй)

 

Их халбагант ХХК

“НҮНЖИГ” Сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, “БАЯН ӨГӨӨЖ” Гурилан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл

ISO 9001:2015 ЧМТ
ISO 22000:2019 ХАБМТ

(хүчинтэй)

Хаанзаа сервис ХХК

Оюу толгой дахь бохир ус ариутгах байгууламж

ISO 9001:2015 ЧМТ, ISO 14001:2015 БОМТ, ISO 45001:2018 ХЭМАБМТ

(хүчинтэй)

 

Түвшин энэрэл ХХК

Эм ханган нийлүүлэлт, импорт

ISO 9001:2015 ЧМТ

(хүчинтэй)

Гадаад харилцаа

X Cert GmbH

QF GmbH

Германы Мэргэжлийн хяналтын алба (SES)

Хамтран ажилладаг байгууллагууд

Худалдаа хөгжлийн банк

Стандарт хэмжилгзүйн газар

Үндэсний итгэмжлэлийн төв