Танай байгууллага ISO 9001:2015 Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартыг нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна уу? эсвэл ЧМТ-ны стандартын аудитор болохыг хүсч байна уу? Тийм бол та ISO 9001:2015 Чанарын менежментийн тогтолцооны Дотоод аудитор бэлтгэх сургалтанд хамрагдаарай. Сургалт 2021 оны 11-р сарын 23-наас 26-ны өдрүүдэд танхимаар зохион байгуулагдах болно. Сургалтын дэлгэрэнгүй мэдээллийг 77073357 дугаараас тодруулж болно. 

Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны дотоод аудитор бэлтгэх танхимын сургалт

Таньд ХЭМАБ-ын ISO 45001 стандартыг нэвтрүүлэхэд тань хүндрэл тулгарч байна уу? Дотоод аудитаа үр дүнтэй хийж чадахгүй байна уу? эсвэл ХЭМАБ-ын олон улсын стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна уу? Хэрэв та Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал хариуцсан ажилтанаар цаашид өсөж дэвшин ажиллахаар шийдсэн бол энэхүү MNS ISO 45001:2018, MNS ISO 19011:2020 олон улсын стандартын Дотоод аудитор бэлтгэх сургалтанд хамрагдаарай. Бид сургалтын материал, дадлага, гэрчилгээ бүхий чанартай сургалтыг зохион байгуулах болно.